Photo by Michael Lee on Unsplash

31 § Opis­ke­li­ja­vaih­to oikik­ses­sa — Osa 1: Haku­pää­tös- ja prosessi

Olen nyt ollut vaih­dos­sa tääl­lä Mel­bour­nes­sa rei­lun kol­men kuu­kau­den ajan, mut­ta ennen kuin päi­vit­te­len kuu­lu­mi­sia vaih­dos­ta, palaan vie­lä aikaan ennen läh­töä eli kun pää­tin hakea vaih­toon Mel­bour­neen ja itse hakuprosessiin.