blue skies

50 § Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen oikai­su­me­net­te­ly (2022)

Ajat­te­lin muu­ta­ma kuu­kausi sit­ten, kun olin gra­du­ni kans­sa lop­pusuo­ral­la, että oli­si haus­ka päi­vit­tää val­mis­tu­mi­sen jäl­keen pit­käs­tä aikaa blo­gia nime­no­maan oman oikis­mat­kan osal­ta. Sat­tu­mal­ta tuo kir­joi­tus oli­si ollut tie­tyl­lä tasol­la “juh­la­kir­joi­tus”, sil­lä se oli­si ollut blo­gi­ni 50 § ‑kir­joi­tus, mikä­li tätä nume­roin­tia on usko­mi­nen. Lomai­lu vei kui­ten­kin men­nes­sään ja kir­joi­tus jäi, joten totean nyt omas­ta oikismatkastani …

50 § Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen oikai­su­me­net­te­ly (2022) Lue lisää »