Pal­ve­lut

Opiskelijavalinnan muutoksenhaku

Kai­paat­ko apua vas­taus­ten tar­kis­ta­mi­seen, oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­taan tai hal­lin­to-oikeu­teen valit­ta­mi­seen? Autan sinua sel­vit­tä­mään, kan­nat­taa­ko oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­din­ta ja tar­vit­taes­sa hoi­dan oikai­su­vaa­ti­muk­sen laa­ti­mi­sen lähet­tä­mi­sen koko­naan puolestasi!

Yli­opis­tot perus­te­le­vat usein oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­set hei­kos­ti. Halu­tes­sa­si luen oikai­su­vaa­ti­mus­pää­tök­sen läpi, ja ker­ron vali­tuk­sen menes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta hal­lin­to-oikeu­des­sa. Mikä­li haluat saa­da oikai­suun sel­vyy­den vie­lä hal­lin­to-oikeu­des­sa, joka on puo­lu­eet­to­mam­pi taho kuin yli­opis­to, laa­din puo­les­ta­si vali­tuk­sen ja hoi­dan edus­ta­mi­se­si oikeu­den­käyn­nin aikana.

Työnhakusparraus

Tun­tuu­ko työn­ha­ku itses­sään työl­tä eivät­kä hake­muk­set tun­nu joh­ta­van työ­haas­tat­te­lu­kut­sui­hin? Halu­tes­sa­si luen läpi hake­mus­asia­kir­ja­si eli CV:n sekä hake­mus­kir­jeen ja annan kom­ment­te­ja nii­den hio­mi­sek­si! Kom­ment­tien lisäk­si saat kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia, kuin­ka voit sanoit­taa osaamistasi.