Työn­ha­ku

 

Blo­gi­kir­joi­tuk­sia työn­ha­kuun ja työ­elä­mään liit­tyen. Mil­lai­sia työ­mah­dol­li­suuk­sia oik­ka­reil­la ja juris­teil­la on, ja kuin­ka hiot työn­ha­kua­sia­kir­jat kuntoon.

Blo­gi­kir­joi­tuk­set kategorioittain

25 § Nor­dic Busi­ness Law Aca­de­my by Roschier 

Nopeas­ti oikik­ses­sa aloit­ta­mi­sen jäl­keen voi huo­ma­ta, kuin­ka pal­jon eri­lai­sia akti­vi­teet­ti­mah­dol­li­suuk­sia oik­ka­reil­la on bileis­tä asia­pi­toi­sem­piin jut­tui­hin. Toi­nen asia, jon­ka tosin huo­maa hie­man myö­hem­min, on se, ettei

Lue lisää » 

Ota yhteyttä!

Mie­ti­tyt­tää­kö jokin esi­mer­kik­si oikik­seen hake­mi­ses­sa tai työnhaussa?

Autan mie­lel­lä­ni kai­kis­sa blo­gin aihei­siin liit­ty­vis­sä kysymyksissä!

Vas­taa kyselyyn

Juri­dii­kan osa-alueis­ta minua kiin­nos­taa eniten

Kat­so vastaukset

Loading ... Loading …

Lii­ty sähköpostilistalle

Uusim­mat kirjoitukset

Seu­raa Facebookissa